Ondernemersopleiding (NIWO - Spoed)

Met de Ondernemersopleiding kunt u aan de slag als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal.

  Locatie Startdatum Tijd  
Op aanvraag. Op aanvraag. Op aanvraag.
Legenda
Vol / Gesloten Lesdagen
Vrije plaatsen Startgarantie

Voordat u aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van die eisen is het behalen van het diploma/getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsvervoer voor nationaal en internationaal vervoer. Hiervoor dient u een zestal examens af te leggen. Zodra u alle examens heeft behaald, ontvangt u het getuigschrift dat u nodig heeft om uw Eurovergunning bij de NIWO aan te vragen.

Met de NIWO - Spoedopleiding kunt u in een zeer korte tijd (ca. 3 weken) de opleiding doorlopen en daarna uw examens afleggen. 

Voor wie?

Voor personen die een bedrijf hebben, of willen starten, in het goederenvervoer. Tevens is deze opleiding geschikt voor leidinggevenden in deze sector, die hun vakkennis willen vergroten.

Deze variant is speciaal voor personen die de opleiding in een kortere periode willen volgen om zo versneld de vakbekwaamheid te behalen.

Inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende 6 modules:

Bedrijfsmanagement 
Marketing en strategie, oprichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit.

Calculatie 
Kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs.

Financieel management 
Bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking.

Wegvervoergoederen 1 
WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie.

Wegvervoer Goederen 2
Logistiek, zoals verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP.

Verder komen er nog een aantal technische onderwerpen aan bod, zoals: laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

Personeelsmanagement 
Organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

Resultaat

Na het volgende van deze opleiding bent u in staat om uw bedrijf te voeren met behulp van kennis op:

  • Bedrijfsmanagement
  • Calculatie
  • Financieel Management
  • (Internationaal) Wegvervoer goederen
  • Personeelsmanagement

Examen

U dient zelf uw examens aan te vragen bij het CBR.  

Alle examens worden digitaal afgenomen. Voor elke module dient het examen met goed gevolg afgerond te worden, zijnde met een 6 of hoger. 

Werkwijze aanvraag
Het aanvraagformulier kunt u downloaden. Nieuwe formulieren kunt u downloaden op de website van het CBR. U kunt dit formulier online invullen, vervolgens afdrukken, ondertekenen en per post sturen aan het CCV, afdeling Ondernemersexamens.

De nieuwste manier om examens aan te vragen is middels uw DigiD. Via deze link komt u op de pagina om in te loggen. Heeft u nog geen DigiD? Op dezelfde pagina staat een link om uw eigen DigiD aan te vragen. 

Ga bovenin naar het tabblad `reserveren`. Kies daarna `Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg`. Hier kunt u per module een reservering plaatsen.

Na ontvangst door het CCV ontvangt u per e-mail een bevestiging met een acceptgiro. U dient het examengeld altijd vooraf te betalen!

Online examens
Alle onderdelen worden online (per computer) afgenomen en bestaan uit meerkeuzevragen. Houd er rekening mee dat u ongeveer zes weken voor de gewenste examendatum uw aanvraag in dient te sturen. Per dag kunt u maximaal twee examens doen. 

De geldigheidsduur van de uitslag van een examen is 5 jaar. Voor enkele examens mag u naslagwerken gebruiken. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het CBR/CCV.

Meezenden met de aanvraag
Bij de eerste aanmelding dient u het volgende mee te zenden:

  • Recente pasfoto (uw naam en geboortedatum op de achterzijde)

Meenemen naar het examen
U wordt toegelaten tot het examen indien u een wettig legitimatiebewijs en de oproep voor het examen kunt tonen. U krijgt tijdens enkele examens een rekenmachine of naslagwerken van het CCV ter inzage.

Kosten examens, vrijgesteld van BTW.
We adviseren u de website van het CBR te raadplegen om te zien wat de kosten per module bedragen.

Extra informatie

Lesboeken 
Alle lesboeken zijn inbegrepen bij de opleidingsprijs.

Naslagwerk
Tijdens de opleiding leert u gebruik te maken van een aantal naslagwerken.
Deze naslagwerken mag u ook gebruiken tijdens de examens. Op de website van het CBR vindt u de laatste versies.

Tijdsinvestering 
Wij adviseren u, naast de lesdagen, rekening te houden met hetzelfde aantal uren aan zelfstudie en examenvoorbereiding.

SOOB subsidie
SOOB stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige- en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet zij door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt. Om in aanmerking te komen voor SOOB subsidie dient uw bedrijf aangesloten te zijn bij de cao voor het beroepsgoederenvervoer. Klik hier voor meer informatie over SOOB.

Voor de Ondernemersopleiding kunt u SOOB subsidie aanvragen. Dit kan oplopen tot een subsidie van € 1.450,00 voor de gehele opleiding. 

Opzet en opleidingsduur

De spoed opleiding biedt u de mogelijkheid om in 11 dagen de gehele opleiding (alle 6 modules) te volgen. U volgt in een korte tijd (ca. 3 weken) klassikaal alle lessen in groepen van maximaal 15 personen.

Certificaat

Zodra u alle examens heeft gehaald, ontvangt u het diploma/getuigschrift. Deze heeft u nodig voor de aanvraag van de Eurovergunning bij de NIWO (www.niwo.nl).

Het behaalde certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na het behalen van alle modules ontvangt de deelnemer het Getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer, dat onbeperkt geldig is.

Wilt u graag voor een groep deelnemers een opleiding incompany of geheel als maatwerk organiseren?

Vult u dan alstublieft de benodigde gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op voor een passend voorstel.

Duur

10 dagen

Groepsgrootte

Minimum aantal deelnemers: 5
Maximum aantal deelnemers: 15
Opleidingsprijs
2.160,00
SOOB Subsidie
1.450,00
-
Netto opleidingsprijs
710,00
Netto Opleidingskosten
710,00
Bruto opleidingskosten
2.160,00

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.